Məqalə cağırışı

AZƏRBAYCAN, RUS, TÜRK, İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ MƏQALƏLƏR QƏBUL EDİLİR

Tədqiqat istiqamətləri:
-    İnnovasiyalar
-    İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil
-    Sağlam təhsil
-    İnklüziv
-    Konstruktiv təlim
-    STEAM
-    Pedaqoji tədqiqatlar 
-    Psixoloji tədqiqatlar

Məlumat əlavə etmək üçün hesabınızdan istifadə edin