Diqqət
AZƏRBAYCAN, RUS, TÜRK, İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ MƏQALƏLƏR QƏBUL EDİLİR

ISSN 2709-2488 (Online)

ISSN 2709-247X (Print)

Məqalələr anti-plagiatdan keçirilir