Diqqət
AZƏRBAYCAN, RUS, TÜRK, İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ MƏQALƏLƏR QƏBUL EDİLİR

ISSN 2709-2488 (Online)

ISSN 2709-247X (Print)

Məqalələr anti-plagiatdan keçirilir

“Dünyanın təhsil mənzərəsi” – Yaponiya təhsili

Birmənalı olaraq demək olar ki, Yapon elminin, texnologiyasının, sənayesinin inkişafının təməlində onun təhsil sistemi dayanır. Deyə bilərsiniz ki, bunu bütün ölkələrə şamil etmək olar. Doğrudur, bu, belədir. Amma Yapon təhsilinin fərqli xüsusiyyətləri var. Ən başlıca fərq, deyərdim ki, bağçalardan başlanan nizam-intizamdır. Heç kəs onları nizam-intizamlı olmağa sövq etmir. Sistem elə qurulub ki, başqa cür olmaq mümkün də deyil. Hər kəs nizam-intizamın arxasınca gedir.

Elmi jurnallarımız: mövcud vəziyyət necədir?

1905-ci ili Albert Eynşteynin həyatında "möcüzəvi il" hesab edirlər. Həmin il böyük alimin "Annalen der Physik" elmi jurnalında dörd elmi məqaləsi dərc olunub. Məhz bu elmi məqalələr fizika elmi sahəsində əsaslı dəyişikliklərə yol açıb. Bu misal elmi jurnalların elm aləmi üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğu fikrini bir daha təsdiqləyir. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elmi jurnalların müəyyən qismində müasir elmi jurnal konsepsiyasının elementləri hiss olunmaqdadır. Bunu Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan elmi jurnallara da aid etmək mümkündür. Konsept aydın görünməkdədir. Nazirliyin elmi jurnallarının forma və məzmunca yenilənməsi, beynəlxalq aləmə adaptasiya olunması istiqamətində atılan addımlar təqdirəlayiqdir. Bəs müasir elmi jurnal necə olmalıdır ki, öz ölkəsində və xaricdə qəbul edilsin, müəlliflər tədqiqat işlərini jurnala təqdim etməkdə maraqlı olsunlar, ən vacibi isə jurnal kənara atılmasın, oxunsun, istinad olunsun, öyrənmə mənbəyinə çevrilsin? Bu yazıda əsasən bu suallara cavab tapmağa çalı