Beynəlxalq indekslərə üzvlük

İndekslər
-    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası; 
-    ESJI (Eurasian Scientific Journal Index);
-    ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

-    DRJI (Directory of Research Journal Indexing);
-    CiteFaktor (Academic Scientific Journals);
-    ROOTINDEXING; 

Arxivlər 
-    İdealonline;
-    Calameo;
-    Internet archive

-    Academia.edu

Məqsədimiz SCOPUS, Web of Science-in istinad bazasına üzv olmaq, social elmlər üzrə istinad indeksi olan “Social Science Citation” siyahısına düşməkdir.