Əməkdaşlar

İradə Əsədova

Komputer operatoru

Kəklik Məmmədova

Şöbə redaktoru

Arzu Nuruzadə

Müxbir redaktor

Nərgiz Muradova

Mühəndis proqramlaşdırıcı

Aytən Həsənova

Texniki redaktor