Əməkdaşlar

Kəklik Məmmədova

Şöbə redaktoru

Arzu Nuruzadə

Müxbir redaktor

Nərgiz Muradova

Mühəndis proqramlaşdırıcı

Leyla Məmmədzadə

Kompüter operatoru

İlhamə Əsədova

Komputer operatoru

Aytən Həsənova

Texniki redaktor