Nazim Mustafa


Annotasiya. Məqalədə mənbələrə və tədqiqat əsərlərinə istinadən qədim İrəvan şəhərinin ermənilərə heç bir aidiyyəti olmadığı əsaslandırılır. İrəvan şəhəri təkcə tarixi-memarlıq abidələri ilə deyil, həmçinin elm və mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan şəhərləri arasında özünəməxsus yer tuturdu. İrəvan şəhərində doğulub boya-başa çatan yüzlərlə elm, mədəniyyət, incəsənət, din xadimlərinin adları Azərbaycan tarixinə həkk olunmuşdur. Müxtəlif dövrlərdə İrəvanda olmuş səyyahlar, salnaməçilər, tədqiqatçılar İrəvan şəhərini Şərqin inkişaf etmiş elm və mədəniyyət mərkəzi kimi təsvir etmişlər. XX əsrdə ermənilərin yüz illər boyu İrəvanda yaradılan, azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəniyyət nümunələrinin izlərini tədricən yer üzündən sildikləri və hazırda İrəvan şəhərinin monoetnik erməni şəhərinə çevrilməsi məqalədə tutarlı faktlarla işıqlandırılır.

Açar sözlər: İrəvan, Erivan, Erebuni, İrpuni, Yerevan, Ermənistan, Urartu, Zəngi, Xan sarayı, məscidlər, karvansaralar.

Yüklə Öncəki səhifə